Tuesday, December 9, 2008

મારી અપેક્ષાઓને ધુળમા મળતી જોઇ,
ને સપનાની ચિતા સળગતી જોઈ,
મારી ઈચ્છાઓને સળવળતી જોઈ,
ને કલ્પનાઓની રાખ ખરતી જોઈ,
મારી અભિલાશાઓને ફરફરતી જોઈ,
ને સમયની રેતને સરતી જોઈ...

No comments: